MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trương Thị Ngọc Mão
Tên :

Trương Thị Ngọc Mão

/ceo/CEO_873707/truong-thi-ngoc-mao.chn

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh - Phụ trách quản trị

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (FCS) 11/8/2022
Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (FCS)
Phó phòng tổ chức - hành chính Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (FCS)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.