MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 10 tháng 04 năm 2020 đến ngày 30 tháng 03 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
  • Từ ngày 16 tháng 03 năm 2018 đến ngày 10 tháng 04 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
  • Đến ngày 29 tháng 03 năm 2018 : Giám đốc Kế hoạch Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
  • Từ ngày 23 tháng 03 năm 2017 đến ngày 29 tháng 03 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.