MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Ông Thanh Kiều Vợ DHG 1,843 30/06/2019 0.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/02/2024

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 15 tháng 05 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 : Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.