MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Văn Huy
Tên :

Lê Văn Huy

Sinh năm : 1970
/ceo/CEO_82362/le-van-huy.chn

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) 28/6/2019
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) 16/6/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 06 tháng 07 năm 2017 đến ngày 16 tháng 06 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
 • Từ tháng 7/1997-14/12/2000: Vận hành viên PX vận hành
  - Từ tháng 12/2000 - 25/4/2004: Trưởng ca Vận hành
  - Từ 4/2004 - 04/2007: Kỹ thuật viên PX Vận hành.
  - Từ 04/2007 - 01/2009 : Phó Quản đốc PX Vận hành
  - Từ 01/2009 - 06/2009: Quyền Quản đốc PX Vận hành
  - Tử 06/2009 - 6/2017: Quản đốc phân xưởng Vận hành,
  - Từ tháng 7/2017 - đến nay: Phó Tổng Giám đốc

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.