MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Võ Thị Cẩm Hường
Tên :

Võ Thị Cẩm Hường

Sinh năm : 1987
Trình độ : Cử nhân Thương mại

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
C32 16 0% 31/12/2022 0.0
DHA 80 0% 06/08/2021 0.0
Tổng cộng : 0.0

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Võ Văn Lãnh Cha MDG 1,257,090 31/12/2019 16.2
_ _ C32 258,782 31/12/2022 4.9
Võ Đức Lợi Em MDG 400 31/12/2019 0.0
Phạm Thị Hưng Mẹ C32 100 31/12/2021 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 01/03/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Thương mại

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.