MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trương Tuấn Lâm
Tên :

Trương Tuấn Lâm

Sinh năm : 14/10/1973
Số CMND : 001073008565 do CA Hà Nội cấp ngày 08/04/2016
Nguyên quán : An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
Cư trú : 3, nhà H-TT Quân Y Viện 354, Yên Hòa, Quận Cầu giấy, Hà Nội
Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế
/ceo/CEO_81266/truong-tuan-lam.chn
Nguyên quán: Hà Nam
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_81266.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) 28/1/2016
Giám đốc Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt 2021
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • - Năm 1995: Kỹ sư CNTT tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
  - Năm 1998: Phụ trách phòng Tin học Phi Nhân thọ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
  - Năm 2001: Trưởng phòng Quản lý hệ thống - Trung Tâm thông tin Bào Việt - Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
  - Năm 2005: Phó giám đốc Trung tâm thông tin - Bảo Việt Nhân thọ
  - Năm 2007: Phó ban Công nghệ Tin học - Tập đoàn Bảo Việt
  - Năm 2008: Trưởng Ban Vận hành và Quản trị Hệ thống CNTT - Tập đoàn Bảo Việt
  - Năm 2011: Phó Giám Đốc CNTT - Tập đoàn Bào Việt
  - Năm 2015: Phó Giám đốc Chi nhánh Trung Tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt
  - Năm 2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  - Năm 2021 đến này: Giám đốc Chi nhành Trung tâm CNTT Tập đoàn Bảo Việt

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.