MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 17 tháng 08 năm 2015 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
  • Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
  • Từ ngày 10 tháng 08 năm 2016 đến ngày 23 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.