MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phan Tấn Đạt
Tên :

Phan Tấn Đạt

Sinh năm : 1984
Số CMND : 212184047
Nơi sinh : Quảng Ngãi
Cư trú : TP Hồ Chí Minh
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_80955/phan-tan-dat.chn

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_80955.1.jpg
Phan Tấn Vinh
Phan Huy Cường

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) 20/7/2016
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DRH Holdings (DRH) 6/4/2018

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
KSB 4,290,660 3.749% 19/02/2024 89.2
DRH 4,309,620 3.484% 31/12/2022 15.1
Tổng cộng : 104.3

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Phan Tấn Vinh NLQ DRH 50,000 31/12/2022 0.2
Phan Huy Cường NLQ DRH 50,000 31/12/2022 0.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến ngày 03 tháng 08 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DRH Holdings
 • Từ ngày 24 tháng 03 năm 2016 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước
 • - Từ 2006 - 2009: Chuyên viên đầu tư tài chính Ngân hàng Eximbank
  - Từ 2009 - 2014: Phó Giám đốc đầu tư tài chính Ngân hàng
  Eximbank
  - Từ 2013 - 2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trần Đức
  - Từ 2010 - 2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BĐS Lâm nghiệp Việt nam
  - Từ 2015: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.