MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trương Văn Mạnh
Tên :

Trương Văn Mạnh

/ceo/CEO_75793/truong-van-manh.chn

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_75793.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)  NBB 1,050,000 11/07/2014 24.3
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.