MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đào Hữu Duy Anh
Tên :

Đào Hữu Duy Anh

Sinh năm : 10/10/1988
Số CMND : 001088009200
Nơi sinh : Hưng Yên
Cư trú : Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04 8271620
Trình độ : Thạc sỹ
/ceo/CEO_72382/dao-huu-duy-anh.chn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_72382_20240612143646.jpg


Đào Hữu Huyền

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) 4/4/2015
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) 13/3/2020
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) 6/2018

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PAT 2,258,933 9.036% 12/04/2024 211.2
DGC 11,436,791 3.011% 31/12/2022 1,437.6
DGL 2,552,398 2.558% 06/04/2018 97.8
Tổng cộng : 1,746.6

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đào Hữu Huyền Cha DGC 69,794,354 31/12/2022 8,773.2
_ _ PAT 1,921,666 12/04/2024 179.7
Đào Thị Huê Bác gái DGC 252,288 31/12/2022 31.7
_ _ DGL 101,098 31/12/2020 3.9
_ _ PAT 20,000 12/04/2024 1.9
Nguyễn Thị Hồng Lan Mẹ DGC 14,298,574 31/12/2022 1,797.3
_ _ DGL 1,140,907 31/12/2016 43.7
_ _ PAT 166,666 12/04/2024 15.6
Đào Hồng Hạnh Em DGC 5,136,504 31/12/2022 645.7
_ _ PAT 83,333 12/04/2024 7.8
_ _ DGL 18,417 31/12/2016 0.7
Đào Thị Huyên DGC 762,605 31/12/2022 95.9
_ _ DGL 50,197 31/12/2016 1.9
_ _ PAT 10,000 12/04/2024 0.9
Đào Hữu Kha Chú DGC 22,667,148 31/12/2022 2,849.3
_ _ PAT 166,666 12/04/2024 15.6
Nguyễn Hùng Lân _ DGC 45,372 31/12/2022 5.7
Bùi Thị Thu Hà _ DGC 1,165,003 31/12/2022 146.4
_ _ PAT 83,333 12/04/2024 7.8
Nguyễn Thu Hồng _ DGC 36,301 31/12/2022 4.6
Lê Thị Lựu _ DGC 1,719,740 31/12/2022 216.2
Ngô Thị Ngọc Lan _ DGC 25,205,068 31/12/2022 3,168.3
_ _ PAT 166,666 12/04/2024 15.6
Đào Thị Cử Bà nội DGC 57,752 31/12/2022 7.3
Đào Thị Quyên DGC 2,170,034 31/12/2022 272.8
_ _ PAT 10,000 12/04/2024 0.9
(*) Tính theo giá cập nhật đến 18/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Hóa

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ Tl/2012 đến T3/2013: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  Từ T4/2013 đến T4/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  Từ T4/2015 đến T3/2020: Uỷ viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc ông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  Từ T3/2020 đến nay: Ủy viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  Từ T01/2012 đến T10/2017: ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai
  TÙT4/2013 đến T3/2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ
  Từ T5/2015 đến T10/2017: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng
  Từ T6/2018 đến nay: ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
  Từ T3/2018 đến nay: Chủ tịch Công ty Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.