MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đào Hữu Huyền
Tên :

Đào Hữu Huyền

Sinh năm : 07/06/1956
Số CMND : 033056000482
Nơi sinh : Hưng Yên
Cư trú : Số 55 Phừng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04 8271620
Trình độ : Cử nhân Hóa - Đại học Tổng hợp
/ceo/CEO_72378/dao-huu-huyen.chn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_72378.jpg


Đào Hữu Duy Anh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) 4/2014
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) 6/2018
Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (DGL) 5/2009
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai 4/2012
Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Bảo Thắng 4/2015

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PAT 1,921,666 7.687% 19/12/2023 182.2
DGC 69,794,354 18.378% 31/12/2022 8,905.8
Tổng cộng : 9,088.0

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DGL
28,621,194 28.68% 10/2015 1,096.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đào Hữu Duy Anh Con trai DGC 11,436,791 31/12/2022 1,459.3
_ _ DGL 2,552,398 06/04/2018 97.8
_ _ PAT 2,258,933 19/12/2023 214.1
Đào Thị Huê Chị gái DGC 252,288 31/12/2022 32.2
_ _ DGL 101,098 31/12/2020 3.9
_ _ PAT 20,000 19/12/2023 1.9
Nguyễn Thị Hồng Lan Vợ DGC 14,298,574 31/12/2022 1,824.5
_ _ DGL 1,140,907 31/12/2016 43.7
_ _ PAT 166,666 19/12/2023 15.8
Đào Hồng Hạnh Con gái DGC 5,136,504 31/12/2022 655.4
_ _ PAT 83,333 19/12/2023 7.9
_ _ DGL 18,417 31/12/2016 0.7
Đào Thị Huyên Em gái DGC 762,605 31/12/2022 97.3
_ _ DGL 50,197 31/12/2016 1.9
_ _ PAT 10,000 19/12/2023 0.9
Đào Hữu Kha Em trai DGC 22,667,148 31/12/2022 2,892.3
_ _ PAT 166,666 19/12/2023 15.8
Nguyễn Hùng Lân Bố vợ DGC 45,372 31/12/2022 5.8
Bùi Thị Thu Hà Con dâu DGC 1,165,003 31/12/2022 148.7
_ _ PAT 83,333 19/12/2023 7.9
Nguyễn Thu Hồng Em dâu DGC 36,301 31/12/2022 4.6
Lê Thị Lựu Em dâu DGC 1,719,740 31/12/2022 219.4
Ngô Thị Ngọc Lan Em dâu DGC 25,205,068 31/12/2022 3,216.2
_ _ PAT 166,666 19/12/2023 15.8
Đào Thị Cử Mẹ DGC 57,752 31/12/2022 7.4
Đào Thị Quyên Em gái DGC 2,170,034 31/12/2022 276.9
_ _ PAT 10,000 19/12/2023 0.9
(*) Tính theo giá cập nhật đến 23/05/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Tổng hợp - Cử nhân Hóa

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 01 năm 2021 : Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang
 • Từ tháng 05 năm 2020 : Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn
 • Từ tháng 03 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
 • Từ tháng 01 năm 2020 : Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Thể thao Hóa chất Đức Giang
 • Từ tháng 09 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
 • Từ tháng 06 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
 • Từ tháng 04 năm 2015 : Chủ tịch - Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ
 • Từ tháng 04 năm 2019 đến ngày 13 tháng 03 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
 • Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
 • Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 10 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
 • Từ tháng 04 năm 2012 đến tháng 10 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai
 • Từ năm 1993 đến tháng 04 năm 2007 : Giám đốc - Công ty TNHH Văn Minh

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.