MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Vũ Hùng
Tên :

Đặng Vũ Hùng

Sinh năm : 24/07/1971
Số CMND : 024718184
Cư trú : 697/27 Bùi Đình Túy - Phường 12 quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.
Trình độ : Tiến sỹ Dệt
/ceo/CEO_72304/dang-vu-hung.chn

Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_72304.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT)
Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (M10) 2/5/2020

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VGT 5,000 0% 31/10/2016 0.1

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
HSM
5,125,000 25.0% 04/2018 34.3
VGT
40,000,000 08.0% 12/2016 620.0
Tổng cộng : 654.3
(*) Tính theo giá cập nhật đến 18/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Tiến sỹ Dệt

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 18 tháng 08 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2021 : Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam
  • Đến ngày 18 tháng 08 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam
  • • 03/2002 - 12/2002: Chuyên viên Ban Kỹ thuật đầu tư - Tổng công ty Dệt may Việt Nam.
    • 12/2002 - 06/2003: Chuyên viên Phòng Kỳ thuật Đầu tư - Công ty Dệt Phong Phú
    • 6/2003 - 2004 : Phó phòng Kỹ thuật Đầu tư - Công ty Dệt Phong Phú
    • 2004 - 2005 : Giám đốc Nhà máy Sợi OE - Công ty Dệt Phong Phú
    • 2005 - 2007 : Trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty Dệt Phong Phú
    • 2007-04/2013 : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú.
    • 04/2013 - 12/2013 : Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3
    • 12/2013 -01/2015 : Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt 8/3.
    • 01/2015 - nay: Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Cồng ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3
    • 03/2016-nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng Công ty Dệt may miền Bắc
    • 04/2015 - nay : Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội
  • Từ 4/2016 đến nay: Ủy viên Hội đổng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cả phần Dệt May Hà Nội, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú. Ủy viên Hội đổng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Tập
    đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Dệt May Miền Bắc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.