MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Hà Huy Khánh
Tên :

Hà Huy Khánh

Sinh năm : 24/05/1955
Số CMND : 023039551
Nguyên quán : Thanh Hóa
Nơi sinh : Thanh Hóa
Cư trú : 206 Nguyeãn Xí, Phöôøng 26, Quaän Bình Thaïnh, TP. Hoà Chí Minh
Điện thoại : 08.38 99 00 99
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_70615/ha-huy-khanh.chn
Nguyên quán: Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) 16/4/2012

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
I40 327,400 31/12/2012 1.1

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
I40
406,800 06/2013 1.3
(*) Tính theo giá cập nhật đến 29/09/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2012 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.