MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Ngọc Năm
Tên :

Trần Ngọc Năm

Sinh năm : 06/12/1965
Số CMND : 011416289
Nguyên quán : Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định
Cư trú : P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội
Điện thoại : 0438512603
Trình độ : Cử nhân Kế toán
/ceo/CEO_70376/tran-ngoc-nam.chn
Nguyên quán: Nam Định
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_70376.jpg
Vũ Thị Hương Lan

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PLX 5,000 0% 21/09/2023 0.2

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PGB
48,000,000 11.43% 12/2020 907.2
PIA
573,600 14.71% 03/2017 16.5
Tổng cộng : 923.7

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Vũ Thị Hương Lan Vợ PLX 2,800 21/09/2023 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/04/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 06 năm 2016 : Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Từ năm 2015 : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn
 • Từ tháng 11 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT tại Công ty CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex
 • Từ tháng 03 năm 2012 : Phó TGĐ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 02 năm 2006 : Ủy viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PGBank
 • Từ ngày 14 tháng 03 năm 2012 đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 : Công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012 : Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 11 năm 2011 : Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 05 năm 2009 : Trưởng BKS tại CTCP Hóa dầu Petrolimex
 • Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 05 năm 2008 : Bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 03 năm 2003 đến tháng 03 năm 2008 : Kế toán trưởng tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam
 • Từ tháng 03 năm 2002 đến tháng 02 năm 2003 : Kế toán trưởng tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 02 năm 2002 : Trưởng phòng Kế toán tài chính tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 02 năm 2000 : Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 09 năm 1997 đến tháng 06 năm 1999 : Học Đại học Chính trị tập trung tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Từ năm 1997 đến năm 1999 : Cư nhân Lý luận chính trị, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 05 năm 1994 đến tháng 08 năm 1997 : Trưởng phòng Kế toán tại Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu - Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 06 năm 1991 đến tháng 04 năm 1994 : Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 05 năm 1991 : Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính tại Công ty Xăng dầu Khu vực I
 • Từ tháng 09 năm 1984 đến tháng 11 năm 1988 : Đại học ngành kế toán xây dựng cơ bản, Học viện Tài chính

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.