MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đặng Quang Vinh
Tên :

Nguyễn Đặng Quang Vinh

Sinh năm : 25/04/1984

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Fiditour (FDT) 18/4/2019
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Fiditour (FDT) 22/4/2019
Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Fiditour (FDT) 14/5/2019

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.