MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Hoàng Linh
Tên :

Hoàng Linh

Trình độ : Cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VIB 361,766 0.014% 22/06/2023 8.1

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lê Ngọc Bích Bố vợ VIB 4,681,022 22/06/2023 104.4
Lê Diệu Linh Vợ VIB 2,041,653 22/06/2023 45.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 28/05/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học Ngoại thương Hà Nội - Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 12 tháng 10 năm 2016 đến ngày 13 tháng 09 năm 2021 : Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
  • Ông Hoàng Linh gia nhập VIB từ ngày 29/10/2012 và được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính từ 1/9/2017 . Trước đó, ông Hoàng Linh giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính từ 12/10/2016.

    Trong gần 6 năm làm việc tại Ban Dịch vụ Tài chính VIB, ông Hoàng Linh đã đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Phòng Kế hoạch; quản lý quan hệ nhà đầu tư; tham gia thực hiện các dự án M&A; quản lý Phòng Báo cáo và Phân tích Quản trị; quản lý Bộ phận Tài chính Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Khối Khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài và Khối Ngân hàng Công nghệ số; tham gia quản lý các dự án Basel II, dự án hệ thống thanh toán tập trung, dự án xếp hạng tín nhiệm VIB của Moody’s; quản lý Bảng cân đối Tài sản-Công nợ và và mô hình giá vốn FTP.

    Trước khi gia nhập VIB, ông Hoàng Linh đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty/ ngân hàng như: Công ty Fullerton Financial Holdings – Vietnam (thuộc tập đoàn Temasek Singapore), Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Kiểm toán viên Công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.