MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Bùi Tuấn Trung
Tên :

Bùi Tuấn Trung

/ceo/CEO_61207/bui-tuan-trung.chn

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61207.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)  STG 4,139,999 27/12/2018 188.2
XHC 2,400,000 10/04/2023 55.0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.