MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phan Thanh Xuân
Tên :

Phan Thanh Xuân

Sinh năm : 04/06/1961
Số CMND : 020311711
Nguyên quán : Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Nơi sinh : Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Thiết bị điện

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PGV 14,175 0% 07/09/2023 0.3
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ sư Thiết bị điện

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 28 tháng 04 năm 2020 đến ngày 01 tháng 11 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
 • Từ tháng 11/1983 đến tháng 01/1987: Vận hành viên NMĐ Thủ Đức
  - Từ tháng 02/1987 đến tháng 8/1996: Trưởng ca Vận hành NMĐ Thủ Đức
  - Từ tháng 9/1996 đến tháng 5/1997 Cán bộ kỹ thuật Ban chuẩn bị sản xuất NMĐ Phú Mỹ
  - Từ tháng 6/1997 đến tháng 01/2002: Quản đốc Phân xưởng Vận hành NMĐ Phú Mỹ
  - Từ tháng 02/2002 đến tháng 02/2003: Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn NMĐ Phú Mỹ
  - Từ tháng 03/2003 đến tháng 02/2006: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư NMĐ Phú Mỹ
  - Từ tháng 02/2006 đến tháng 6/2009: Trưởng phòng Tổ chức - Lao động Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
  - Từ tháng 6/2009 đến ngày 27/12/2012: Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
  - Từ ngày 28/12/2012 đến tháng 9/2018: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3
  - Từ ngày 01/10/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.