MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phan Công Tuyến
Tên :

Phan Công Tuyến

Sinh năm : 01/01/1977
Số CMND : 201442930
Nơi sinh : Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Cư trú : K105/9 Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_54006/phan-cong-tuyen.chn

Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (AVC) 1/2/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương
 • Từ 8/1998 đến 9/1999: Chuyên viên Ban vật giá- Sở tài chính -Vât giá TP Đà Nẵng.
  - Từ 9/1999 đến12/2004: Nhân viên Phòng kế toán - Công ty thương mại tổng hợp Kontum
  - Từ 2/2005 đến 9/2006: Nhân viên Phòng kế toán - CN Công ty XNK Intimex Đà Nẵng
  - Từ 10/2006 đến 12/2007: Nhân viên Phòng TC-KT - Ban quản lý dự án thuỷ điện 3 - EVN
  - Từ 01/01/2008 đến 6/2015: Trưởng phòng Phòng TC-KT Ban QLDA thủy điện Sông Bung 4
  - Từ 6/2015 đến 31/8/2017: Phó phòng phụ trách Phòng TC-KT Phòng TC-KT Công ty thủy điện Sông Bung
  - Từ ngày 01/9/2017: Kế toán trưởng Phòng TC-KT Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2
  - Từ 5/2013 đến 4/2016: Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty CP thủy điện A Vương
  - Từ 4/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty CP thủy điện A Vương

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.