MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Giang
Tên :

Nguyễn Thị Giang

Sinh năm : 12/11/1983
Nguyên quán : Hải Dương
Trình độ : - Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Kế toán
/ceo/CEO_38436/nguyen-thi-giang.chn
Nguyên quán: Hải Dương
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_38436.1.jpg
Nguyễn Đức Duy

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) 3/2016

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Đức Duy Em trai AAA 9,240 31/12/2022 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 08/12/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế
  • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • - Từ 2008 – 2015: Nhân viên phòng kế toán CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
    - Từ 2015 – 3/2016: Nhân viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
    - Từ 3/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.