MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Trung Tính
Tên :

Trần Trung Tính

Sinh năm : 12/02/1974
Số CMND : 012216953 / 001074003940
Nguyên quán : Hà Nội
Trình độ : Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân
/ceo/CEO_30188/tran-trung-tinh.chn
Nguyên quán: Hà Nội
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_30188.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 10 năm 2010 : Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT VN
  • Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 09 năm 2010 : Phó Giám Đốc Công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT VN
  • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 09 năm 2008 : Trưởng phòng Phát trien kinh doanh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT VN
  • Từ tháng 05 năm 2005 đến tháng 05 năm 2007 : Phó Giám Đốc Công ty Bảo Minh Hà Nội
  • Từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 04 năm 2005 : Trưởng phòng Bảo hiểm Đầu tư Kỹ thuật tài sản Công ty Bảo Minh Hà Nội
  • Từ tháng 08 năm 1997 đến tháng 10 năm 2002 : Phó Trưởng phòng Bảo hiểm Đầu tư Kỹ thuật, Công ty Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội
  • Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 08 năm 1997 : Phó Trưởng phòng Phi hàng hải, Công ty Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội.
  • Từ tháng 07 năm 1995 đến tháng 08 năm 1996 : Cán bộ nghiệp vụ bảo hiểm Công ty Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.