MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Trí Dũng
Tên :

Nguyễn Trí Dũng

Sinh năm : 17/11/1972
Số CMND : 011575725
Nguyên quán : Nam Định
Nơi sinh : Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Cư trú : Số 17 ngách 495/3 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội
Trình độ : Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng
/ceo/CEO_07891/nguyen-tri-dung.chn
Nguyên quán: Nam Định
Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_07891.jpg
Trần Thị Nga
Nguyễn Thị Vân Trang

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL)
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
STL 3,128,400 20.856% 30/06/2015 3.1
SD1 50,000 0.643% 31/12/2013 0.0
Tổng cộng : 3.1

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trần Thị Nga Vợ STL 599,750 30/06/2015 0.6
Nguyễn Thị Vân Trang Em gái STL 105,000 30/06/2015 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/04/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Xây dựng - Kỹ sư Xây dựng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 06 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long kiêm chủ tịch HĐQT Cty CP Hà Châu và chủ tịch Cty CP Sông Đà 1;
 • Từ tháng 01 năm 2007 : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông
  Đà – Thăng Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy
  điện Bình Phước, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông
  Đà - Nha Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư
  và Phát triển Sông Đà
 • Từ ngày 24 tháng 02 năm 2014 đến ngày 22 tháng 07 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
 • Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 06 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT đốc Cty CP Sông Đà Thăng Long kiêm chủ tịch HĐQT Cty CP Hà Châu;
 • Đến ngày 01 tháng 07 năm 2012 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
 • Từ năm 2009 đến tháng 06 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà - Thăng Long
 • Từ ngày 12 tháng 12 năm 2008 đến năm 2009 : Quyền Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà - Thăng Long
 • Từ năm 2007 đến ngày 12 tháng 12 năm 2008 : Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Sông Đà – Thăng Long
 • Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 11 năm 2008 : TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long
 • Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006 : Phó Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh CN Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 1 tại Hà Nội.
 • Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006 : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty
  TNHH Nhà nước Một thành viên Sông Đà 1 tại Hà Nội
 • Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 08 năm 2006 : Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần
  Đầu tư và Phát triển Sông Đà tại Hà Nội
 • Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 08 năm 2006 : Phó TGĐ kiêm Giám đốc chi nhánh Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Phá triển Sông Đà tại Hà Nội
 • Từ năm 2005 đến năm 2006 : Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV Sông Đà 1 tại Hà Nội
 • Từ năm 2001 đến năm 2005 : Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà
 • Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 08 năm 2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1 – Công ty Cổ phần
  Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
 • Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 08 năm 2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 1 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
 • Từ tháng 05 năm 2010 đến tháng 12 năm 2001 : Trưởng phòng dự án Công ty Xây dựng Sông Đà 6.
 • Từ tháng 05 năm 2001 đến tháng 12 năm 2001 : Trưởng phòng dự án – Công ty Xây dựng Sông Đà 6 –
  Sông Hinh – Phú Yên
 • Từ tháng 11 năm 1999 đến tháng 04 năm 2001 : Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng Sông Đà 6 –
  Thừa Thiên Huế
 • Từ tháng 11 năm 1999 đến tháng 04 năm 2001 : Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng Sông Đà 6 tại Thừa Thiên Huế
 • Từ năm 1998 đến năm 2001 : Giám đốc chi nhánh Thừa Thiên Huế Công ty Xây dựng Sông Đà 6
 • Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 10 năm 1999 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Xây dựng Sông Đà 2 – Tổng
  Công ty Xây dựng Sông Đà – Bộ Xây dựng
 • Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 10 năm 1999 : Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng Sông Đà 2
 • Từ tháng 07 năm 1998 đến tháng 09 năm 1998 : Cán bộ thiết kế - Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế - Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà – Bộ Xây dựng
 • Từ tháng 07 năm 1998 đến tháng 09 năm 1998 : Cán bộ thiêt kế Công ty Tư vấn Khảo sát Thiết kế.
 • Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 06 năm 1998 : Cán bộ thiết kế - Công ty Tư vấn thiết kế -Bộ Quốc phòng
 • Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 06 năm 1998 : Cán bộ thiết kế Công ty Tư vấn Thiết kế - Bộ Quốc Phòng
 • Từ năm 1997 đến năm 1998 : Cán bộ tư vấn thiết kế Công ty Tư vấn thiết kế Bộ Quốc phòng

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.