TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

Nguyễn Văn Nguyên
Tên :

Nguyễn Văn Nguyên

Sinh năm : 12/06/1961
Số CMND : 038061000022
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
MLS
1,260,000 31.5% 12/2016 25.8
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Đến ngày 28 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
 • Từ 25/02/1984 - 24/7/1984: Chuyên viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Công ty Thương nghiệp huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
  - Từ 25/7/1984 - 25/11/1990: Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Thương nghiệp huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
  - Từ 26/11/1990 - 9/1991: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Thương nghiệp Miền núi Thanh Hóa
  - Từ 10/1991 - 14/3/1993: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Thương nghiệp Miền núi Thanh Hóa
  - Từ 15/3/1993 - 15/02/1995: Chuyên viên Kế hoạch Công ty Du lịch Thanh Hóa
  - Từ 16/02/1995 - 31/12/1996: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ Sở Du lịch Thanh Hóa
  - Từ 01/01/1997 - 5/2004: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ Sở Du lịch Thanh Hóa
  - Từ 6/2004 - 30/9/2005: Phó Trưởng Phòng xúc tiến Du lịch Sở Du lịch Thanh Hóa
  - Từ 01/12/2005 - 31/12/2005: Chuyên viên Phòng Pháp chế, Tư vấn và HỢp tác Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính
  - Từ 01/01/2006 - 31/12/2007: Chuyên viên văn phòng Công ty thuộc công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính
  - Từ 01/01//2008 - 19/11/2013: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính
  - Từ 20/11/2013 - 31/7/2014: Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý đầu tư Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính
  - Từ 01/8/2014 đến nay: Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
  - Từ 11/2013- đến nay: Kiêm nhiệm HĐQT tại công ty CP Chăn nuôi -Mitraco
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.

Đối tác