MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/11/2023, 00:00
CEG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: CEG 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEG: Vợ ông Đỗ Văn Vũ-Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 53.005 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Mai
- Mã chứng khoán: CEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.005 CP (tỷ lệ 1,39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 53.005 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Văn Vũ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 214.826 CP (tỷ lệ 5,65%)

 

Theo HNX

Các tin khác
CEG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CEG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
CEG: 3.2.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
CEG: Con ông Đỗ Văn Vũ-Ủy viên HĐQT đã mua 56.994 cổ phiếu
CEG: Anh ông Đỗ Văn Vũ-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 3.989 cổ phiếu
CEG: Ông Lê Xuân Thắng-TGĐ đã mua 117.128 cổ phiếu
CEG: 9.1.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
CEG: 10.1.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
CEG: Vợ ông Đỗ Văn Vũ-Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 53.005 cổ phiếu
CEG: Ông Lê Xuân Thắng - TGĐ đã mua 59.109 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.