MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 30/03/2023, 09:44
CDH

 CTCP Công trình công cộng Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UpCOM)

Giá hiện tại: CDH 2.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CDH: 13.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng – Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2023 đến 29/04/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CDH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
CDH: 14.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
CDH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
CDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CDH: CBTT về lịch họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CDH: 13.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CDH: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CDH: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.