MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/04/2024, 00:00
CC1

 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: CC1 13.7 -0.2(-1.44%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CC1: 22.04.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 24/05/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P. Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM
Hình thức tổ chức: Trực tuyến
          - Nội dung họp: Nội dụng dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024;
b. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024;
c. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
d. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
e. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
          - Nội dung họp: f. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024;
g. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2024;
h. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
i. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CC1: Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Lã Thái Hiệp
CC1: Ông Lã Thái Hiệp thôi giữ chức Phó TGĐ từ 10.05.2024
CC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu văn kiên ĐHĐCĐ
CC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CC1: Nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Thiện Tâm
CC1: 22.04.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CC1: NQ HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của CC1
CC1: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CC1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó giám đốc từ 01.03.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.