MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/04/2024, 00:00
CC1

 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: CC1 15.7 +0.8(+5.37%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CC1: 22.04.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 24/05/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P. Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM
Hình thức tổ chức: Trực tuyến
          - Nội dung họp: Nội dụng dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024;
b. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024;
c. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
d. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
e. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
          - Nội dung họp: f. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024;
g. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2024;
h. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
i. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
Sau xử phạt về thuế, CC1 tiếp tục bị xử phạt trong lĩnh vực môi trường
CC1: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
CC1: Vợ ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 10.530.642 CP
CC1: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Thành viên trúng gói thầu “khủng” dự án sân bay Long Thành vừa hé lộ loạt thông tin quan trọng, vợ lãnh đạo bất ngờ muốn thoái bớt 11 triệu cổ phiếu
CC1: Vợ ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 11.000.000 CP
CC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CC1: Bổ nhiệm ông Phan Hữu Duy Quốc giữ chức thành viên HĐQT
CC1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CC1: Đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Lã Thái Hiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.