MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/01/2024, 00:00
CC1

 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: CC1 13.0 -0.6(-4.41%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CC1: CTCP CC1-Holdings đã mua 15.980.699 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP CC1-Holdings
- Mã chứng khoán: CC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 16.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.980.699 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.980.699 CP (tỷ lệ 4,46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đạt được thỏa thuận dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Huấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 39.520.151 CP (tỷ lệ 11,03%)

Theo HNX

Các tin khác
CC1: 22.04.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CC1: NQ HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của CC1
CC1: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CC1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó giám đốc từ 01.03.2024
CC1: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với CTCP Xây dựng số 1 Việt Quang
CC1: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CC1: Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn thành lập công ty mới
CC1: Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng với người liên quan
CC1: Nghị quyết HĐQT thống nhất thành lập chi nhánh tại Đồng Nai
CC1: Nghị quyết HĐQT thống nhất thành lập chi nhánh tại Đắk Lắk
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.