MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 14/10/2022, 14:53
CAP

 Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX)

Giá hiện tại: CAP 78.2 +4.1(+5.53%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CAP: Ông Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc đã mua 1.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Trữ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: CAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.147 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.547 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/10/2022.


Theo HNX

Các tin khác
DN bán vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán trả cổ tức 100% cho niên độ 2022-2023
CAP: Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 25.700 CP
CAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CAP: Công nhận ông Trần Thanh Hà là Thành viên HĐQT
CAP: Công nhận ông Nguyễn Huy Thông là Thành viên HĐQT
CAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CAP: Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 40.000 CP
CAP: 03.11.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CAP: Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 48.000 CP
CAP: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.