MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 03/03/2021, 07:49
BTR

 CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên

Giá hiện tại: BTR 9.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTR: 15.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTR của CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở công ty, số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2020;
+ Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ;
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BTR: Ngày 25/06/2021, hủy ĐKGD cổ phiếu
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 7/6-11/6
BTR: 9.6.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
BTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BTR: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
BTR: Bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Hoàng giữ chức Thành viên BKS từ 15/04/2021
BTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BTR: 15.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
BTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.