MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
BST

 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giá hiện tại: BST 14.5 +0.1(+0.69%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BST: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BST của CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/04/2024. TCPH sẽ thông báo ngày Đại hội trong thư mời đại hội cổ đông thường niên 2024 và trên trang web Công ty
          - Địa điểm tổ chức họp: KS Bình Minh. Số 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết – Bình Thuận
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên 2024 gồm:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HĐQT – Ban điều hành; Trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
+ Quyết nghị các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2024

Theo HNX

Các tin khác
BST: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
BST: Ông Trần Hữu Sơn-Phó GĐ đã mua 1.000 cổ phiếu
BST: Quy chế quản trị công ty
BST: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
BST: Ông Trần Hữu Sơn-Phó GĐ đăng ký mua 5.000 cổ phiếu
BST: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 so cùng kỳ
BST: Báo cáo thường niên 2023
BST: 9.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BST: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BST: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.