MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK BST - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
BST Nguyễn Khoa Tuyển Công bố thông tin      19,084  15,000    07/02/2023  07/03/2023          0.00  
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      12,224  5,000    06/02/2023  07/03/2023          0.00  
BST Nguyễn Minh Hà Giám đốc      61,338  5,000    01/08/2022  30/08/2022      31/08/2022  61,338  5.58  
BST Nguyễn Khoa Tuyển Công bố thông tin      18,084  5,000    05/05/2022  03/06/2022  1,000    01/06/2022  19,084  1.73  
BST Nguyễn Khoa Tuyển Công bố thông tin      17,084  5,000    08/03/2022  04/04/2022  1,000    01/04/2022  18,084  1.64  
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      10,924  5,000    17/02/2022  15/03/2022  1,300    15/03/2022  12,224  1.11  
BST Trần Văn Hiển       96,842          13,500    07/12/2021  110,342  10.03  
BST Trần Văn Hiển       87,342          9,500    06/12/2021  96,842  8.80  
BST Trần Văn Hiển       72,242          8,000    18/11/2021  80,242  7.29  
BST Trần Văn Hiển       64,142          3,000    27/10/2021  67,142  6.10  
BST Trần Hữu Sơn Phó Giám đốc      10,524  5,000    26/07/2021  24/08/2021  400    24/08/2021  10,924  0.99  
BST Nguyễn Minh Hà Giám đốc      57,238  5,000    25/02/2021  25/03/2021  4,100    17/03/2021  61,338  5.58  
BST Lê Trung Nhân Thành viên BKS      3,500  8,000    25/02/2020  25/03/2020      25/03/2020  3,500  0.32  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      8,524  5,000    18/03/2019  16/04/2019      16/04/2019  8,524  0.77  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      7,524  5,000    03/04/2018  02/05/2018  1,000    02/05/2018  8,524  0.77  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      6,324  5,000    21/09/2017  20/10/2017  1,200    20/10/2017  7,524  0.68  
BST Nguyễn Văn Thành Kế toán trưởng      55,623            2,700  17/04/2017  52,923  4.81  
BST Trần Hữu Sơn Thành viên BKS      5,214  4,000    13/02/2017  13/03/2017  1,200    13/03/2017  6,324  0.57  
BST Nguyễn Minh Hà Phó Giám đốc      56,588  3,000    03/01/2017  25/01/2017  650    25/01/2017  57,238  5.20  
BST Nguyễn Minh Hà Phó Giám đốc      47,588  12,000    05/10/2016  04/11/2016  9,000    04/11/2016  56,588  5.14  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.