MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 16/10/2023, 00:00
BST

 Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX)

Giá hiện tại: BST 15.6 +0.7(+4.7%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: BST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.338 CP (tỷ lệ 5,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 62.438 CP (tỷ lệ 5,68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/10/2023.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BST: 08.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BST: Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt DS tổ chức Đại hội cổ đông 2024
BST: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BST:15.01.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (1.300đ/cp)
BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP
BST: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kiểm điểm chương trình công tác 9 tháng đầu năm
BST: Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.100 CP
BST: Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký bán 19.000 CP
BST: Ông Nguyễn Minh Hà - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 5.000 CP
BST: Ông Nguyễn Khoa Tuyển - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.