MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/05/2024, 00:00
BMV

 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (UpCOM)

Giá hiện tại: BMV 12.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMV: 13.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Phương án dự kiến năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Một số nội dung quan trọng khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BMV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMV: 13.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMV: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
BMV: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
BMV: Hủy ngày đăng kỳ cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMV:25.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMV: 26.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BMV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BMV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
BMV: Ông Trần Đức Thắng làm Phó GĐ từ 15.11.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.