MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/12/2023, 00:00
BMF

 Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: BMF 10.4 +0.1(+0.97%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMF: 4.1.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản v/v chào mua công khai

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 01 năm 2024
          - Nội dung xin ý kiến:
1. Thông qua giao dịch cổ phiếu của các bên dưới đây, dẫn đến đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:
a. Bên nhận chuyển nhượng:
- Tên đơn vị: Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh.
- Địa chỉ: số 354 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số thuế: 5700100640.
- Số lượng cổ phiếu BMF mà Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh đang nắm giữ: 0 cổ phiếu,
          - Nội dung xin ý kiến: chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
b. Bên chuyển nhượng:
- Chắng Thị Thu Trang (Số cổ phần 750.571, tỷ lệ: 4,74% )
- La Thuỳ Phương (Số cổ phần 754.381, tỷ lệ: 4,76%)
- Vũ Văn Tiến (Số cổ phần 781.051 tỷ lệ: 4,93%)
- Nguyễn Tiến Biền (Số cổ phần 748.666, tỷ lệ: 4,72%)
- Bùi Duy Ngọc (Số cổ phần 758.191, tỷ lệ: 4,78%)
- Phạm Văn Minh (Số cổ phần 779.146, tỷ lệ: 4,92%)
- Vũ Thu Trang (Số cổ phần 974.828, tỷ lệ: 6,15%)
- Nguyễn Duy Phương (Số cổ phần 15.900, tỷ lệ: 0,1%)
          - Nội dung xin ý kiến: Tổng cộng: 5.562.734 cổ phần, tỷ lệ: 35,10%
c. Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thỏa thuận trên sàn chứng khoán.
d. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ tháng 02.2024 đến khi hoàn tất giao dịch.
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 

Theo HNX

Các tin khác
BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMF: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
EVS: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với DBFC
BMF: Ban hành quy chế công bố thông tin
BMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BMF: Nghị quyết hội đồng quản trị về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan
BMF: NQ HĐQT về việc cử người đại diện quản lý phần vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty
BMF: Lê Minh Khuê - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
BMF: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.