MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/03/2023, 10:57
BLT

 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BLT 52.0 +1.3(+2.56%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 

 

Theo HNX

Các tin khác
BLT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Vương Quốc giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 06.05.2024
BLT: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
BLT: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
BLT: Nghị quyết về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Định
BLT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
BLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BLT: Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027
BLT: Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BLT: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.