MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/12/2022, 13:16
BHK

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (UpCOM)

Giá hiện tại: BHK 19.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHK: Bà Vũ Thị Thương Huyền - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 29.480 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thương Huyền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: BHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.480 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BHK: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế
BHK: Bổ nhiệm ông Trương Văn Hải là người được ủy quyền CBTT
BHK: Thay đổi nhân sự Công ty
BHK: 31.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (900đ/cp)
BHK: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2023
BHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BHK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BHK: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHK: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHK: Báo cáo thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.