MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/11/2023, 00:00
BHK

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (UpCOM)

Giá hiện tại: BHK 16.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHK: Vợ ông Trương Văn Hải-Giám đốc đã mua 5.350 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Hạnh
- Mã chứng khoán: BHK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.350 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.350 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.350 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Văn Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 37.620 CP (tỷ lệ 0,94%)

Theo HNX

Các tin khác
BHK: Quyết định HĐQT chấp thuận ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, QSD nhãn hiệu "Bia hơi Hà Nội"
BHK: Vợ ông Trương Văn Hải-Giám đốc đã mua 5.350 cổ phiếu
BHK: Vợ ông Trương Văn Hải-GĐ đăng ký mua 5.350 cổ phiếu
BHK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
BHK: CBTT Hợp đồng vay hạn mức năm 2023
BHK: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2023
BHK: 14.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)
BHK: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022
BHK: CBTT Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022
BHK: Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức Thành viên HĐQT từ 26/04/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.