MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/01/2023, 17:41
BDB

 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (HNX)

Giá hiện tại: BDB 11.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BDB: 28.2.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 31/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2023; Bầu HĐQT và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/04/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX:

Theo HNX

Các tin khác
BDB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
BDB: Báo cáo thường niên 2023
BDB: Giải trình chênh lệch LNST năm 2023 so với cùng kỳ
BDB: 28.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BDB: 29.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (800 đ/cp)
BDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BDB: NQ HĐQT ngày ĐKCC thực hiện tạm ứng trả cổ tức bằng tiền và quyền bỏ phiếu ,tham dự ĐHCĐ
BDB: Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Lệ Kiều giữ chức Kế toán trưởng từ 15.9.2023
BDB: Giải trình nguyên nhân LNST Quý 2/2023 giảm so với cùng kỳ
BDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.