MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK YEG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/03/2023 -192,000  -190,080,000  9.9 (-1.00 %)    11,000  10,890,000  203,000  200,970,000  4,905,083   
24/03/2023 10 (1.01 %)    26,376,985  16.04% 
23/03/2023 -900  -8,989,000  9.9 (-0.20 %)    100  981,000  1,000  9,970,000  26,376,985  16.04% 
22/03/2023 -1,000  -9,960,000  9.92 (-0.80 %)    1,000  9,960,000  26,376,085  16.05% 
21/03/2023 2,500  3,180,000  10 (1.42 %)    2,500  3,180,000  26,375,085  15.68% 
20/03/2023 6,500  64,090,000  9.86 (-6.98 %)    6,500  64,090,000  26,377,585  15.67% 
17/03/2023 5,350,000  10.6 (-0.93 %)    5,350,000  26,384,085  15.65% 
16/03/2023 500  5,350,000  10.8 (0.00 %)    500  5,350,000  26,382,685  15.66% 
15/03/2023 -1,400  -15,120,000  10.8 (2.86 %)    1,400  15,120,000  26,383,185  15.65% 
14/03/2023 500  5,250,000  10.5 (-1.87 %)    500  5,250,000  26,379,485  15.67% 
13/03/2023 -3,700  -39,590,000  10.7 (-4.46 %)    3,700  39,590,000  26,383,685  16.02% 
10/03/2023 10,600  118,720,000  11.2 (-0.44 %)    10,600  118,720,000  26,379,985  15.66% 
09/03/2023 10,300  115,875,000  11.25 (4.65 %)    10,300  115,875,000  26,390,585  15.63% 
08/03/2023 300  3,225,000  10.75 (-2.71 %)    300  3,225,000  26,386,185  15.65% 
07/03/2023 -14,600  -161,330,000  11.05 (-0.45 %)    100  1,105,000  14,700  162,435,000  26,335,385  15.81% 
06/03/2023 -51,100  -567,210,000  11.1 (6.73 %)    51,100  567,210,000  26,335,485  15.81% 
03/03/2023 100  1,040,000  10.4 (-0.95 %)    100  1,040,000  26,335,485  15.81% 
02/03/2023 10.5 (-2.78 %)    14,040,000  14,040,000  26,334,285  15.81% 
01/03/2023 10.8 (3.85 %)    1,300  14,040,000  1,300  14,040,000  26,332,785  15.82% 
28/02/2023 -1,500  -15,600,000  10.4 (4.00 %)    1,500  15,600,000  26,325,485  15.84% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.