MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VRE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VRE RWC Emerging Markets SRI       5,824,919            301,200  05/05/2022  5,523,719  0.24  
VRE SEI Global Emerging Markets       1,074,402            59,000  05/05/2022  1,015,402  0.04  
VRE UBS Emerging Markets       692,120            29,900  05/05/2022  662,220  0.03  
VRE Tutman Global Emerging Markets       660,600            69,600  05/05/2022  591,000  0.03  
VRE RWC Global Emerging Equities       1,768,193            96,700  05/05/2022  1,671,493  0.07  
VRE RWC Gobal Emerging Markets       15,049,984            683,200  05/05/2022  14,366,784  0.63  
VRE VFM Emerging Markets       2,352,000            127,900  05/05/2022  2,224,100  0.10  
VRE SEI Canada Emerging Markets       428,008            23,300  05/05/2022  404,708  0.02  
VRE RWC Emerging Equities       48,868,711            1,609,900  05/05/2022  46,258,811  2.04  
VRE SIIT International Equities       2,739,405            148,000  05/05/2022  2,591,045  0.11  
VRE APG Emerging Markets       21,948,760            835,200  04/05/2022  21,113,560  0.93  
VRE CTCP Kinh doanh Thương mại SADO       192,188,351          751,030,941    18/04/2021  943,219,292  41.51  
VRE Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng       751,030,941            751,030,941  18/04/2021    0.00  
VRE CTCP Kinh doanh Thương mại SADO               192,188,351    21/02/2021  192,188,351  8.46 Nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập 
VRE Credit Suisse Singapore Branch       96,110,746            65,111,948  08/11/2017  30,998,798  1.36  
VRE WP Investments III B.V       288,332,239            195,335,842  06/11/2017  92,996,397  4.09  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.