MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VIX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VIX Công ty Cổ phần FTG Việt Nam       26,824,358    26,824,358  29/11/2022  28/12/2022    26,824,358  06/12/2022    0.00  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Phó Chủ tịch HĐQT  87,430,578    87,430,578  29/11/2022  28/12/2022    87,430,578  06/12/2022    0.00  
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Thành viên HĐQT  21,200,000    21,200,000  29/11/2022  28/12/2022    21,200,000  06/12/2022    0.00  
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  10,000,000  10,000,000    18/07/2022  16/08/2022  10,000,000    02/08/2022  20,000,000  3.44  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  81,481,678  1,000,000    06/07/2022  04/08/2022  1,000,000    10/07/2022  82,481,678  14.17  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217  52,476,461    20/03/2022  27/03/2022  52,476,461    27/03/2022  81,481,678  14.00  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Chủ tịch HĐQT      14,165,245  6,000,000    08/03/2022  27/03/2022  6,000,000    23/03/2022  20,165,245  3.46  
VIX Đỗ Ngọc Đĩnh Phó Tổng GĐ      1,016  1,016    08/03/2022  27/03/2022          0.00  
VIX Trần Thị Hồng Hà Quyền Kế toán trưởng      145,127  145,127    08/03/2022  27/03/2022          0.00  
VIX Công ty Cổ phần FTG Việt Nam       25,305,999    25,305,999  08/03/2022  21/03/2022    25,305,999  10/03/2022  25,305,999  4.35 GD quyền mua 
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217  23,471,244    08/03/2022  21/03/2022  23,471,244    10/03/2022  81,481,687  14.00 GD quyền mua 
VIX Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch HĐQT      14,165,245    8,165,245  08/03/2022  21/03/2022    8,165,245  10/03/2022  20,165,245  3.46 GD quyền mua 
VIX Dương Thị Hồng Hạnh Em dâu  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  10,000,000    08/03/2022  21/03/2022  10,000,000    10/03/2022  10,000,000  1.72 GD quyền mua 
VIX Nguyễn Tuấn Dũng Phụ trách quản trị      94,236  94,236    08/03/2022  27/03/2022          0.00  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Tồng giám đốc      9,844,300  2,844,300    29/09/2021  10/10/2021  2,844,300    07/10/2021  14,165,245  2.43  
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Chủ tịch HĐQT  29,005,217    29/09/2021  10/10/2021  29,005,217    07/10/2021  29,005,217  4.98  
VIX Nguyễn Thị Tuyết Phó Chủ tịch HĐQT      9,844,300    7,000,000        7,000,000    14,165,245  2.43 Chuyển nhượng quyền mua 
VIX Nguyễn Tuấn Dũng Phụ trách quản trị      43,831  43,831    19/09/2021  10/10/2021  43,831    07/10/2021  94,236  0.02  
VIX Công ty Cổ phần FTG Việt Nam       22,005,217    22,005,217  19/09/2021  04/10/2021    22,005,217  21/09/2021  25,305,999  4.35 bao gồm cổ tức bằng cp 
VIX Nguyễn Văn Tuấn Em  Nguyễn Thị Tuyết  Tổng Giám đốc  29,005,217    19/09/2021  04/10/2021  29,005,217    21/09/2021  29,005,217  4.98 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.