TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VIB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/07/2022 24.10  24.10  -0.20 (-0.82 %)    2,740,100  68,349,000,000  394,000  9,062,000,000  25.00  25.40  24.10 
04/07/2022 24.30  24.30  1.50 (6.58 %)    4,232,400  101,807,000,000  302,000  6,946,000,000  23.10  24.30  23.10 
01/07/2022 22.75  22.75  1.25 (5.81 %)    2,331,300  49,740,000,000  21.50  23.00  20.20 
30/06/2022 21.50  21.50  -0.90 (-4.02 %)    1,565,500  34,648,000,000  22.45  22.80  21.50 
29/06/2022 22.40  22.40  0.30 (1.36 %)    2,386,500  54,629,000,000  22.20  23.60  21.80 
28/06/2022 22.10  22.10  1.40 (6.76 %)    1,753,800  37,855,000,000  20.90  22.10  20.70 
27/06/2022 20.70  20.70  0.10 (0.49 %)    1,535,900  31,481,000,000  8,399,800  174,015,880,000  20.60  20.75  20.20 
24/06/2022 20.60  20.60  0.20 (0.98 %)    1,390,100  28,539,000,000  20.70  20.75  20.25 
23/06/2022 20.35  20.35  1.05 (5.44 %)    1,731,700  34,890,000,000  19.65  20.35  19.50 
22/06/2022 19.25  19.25  1.25 (6.94 %)    4,284,800  79,684,000,000  9,250,000  175,630,000,000  18.80  19.25  18.20 
21/06/2022 18.00  18.00  -1.30 (-6.74 %)    3,064,200  57,184,000,000  7,750,000  150,703,500,000  18.40  19.40  18.00 
20/06/2022 19.30  19.30  -1.40 (-6.76 %)    3,203,200  62,343,000,000  1,060,000  22,405,000,000  20.65  21.60  19.25 
17/06/2022 20.65  20.65  -1.55 (-6.98 %)    4,375,100  91,179,000,000  1,000,000  23,000,000,000  21.70  21.70  20.65 
16/06/2022 22.20  22.20  0.20 (0.91 %)    797,900  17,956,000,000  1,000,000  23,500,000,000  22.40  23.00  22.10 
15/06/2022 22.00  22.00  -0.60 (-2.65 %)    3,654,500  78,835,000,000  2,030,000  47,631,500,000  22.50  22.60  21.10 
14/06/2022 22.60  22.60  -1.70 (-7.00 %)    2,198,900  50,563,000,000  24.20  24.20  22.60 
13/06/2022 24.25  24.25  -1.85 (-7.09 %)    1,897,500  46,453,000,000  25.05  25.30  24.25 
10/06/2022 26.05  26.05  -0.45 (-1.70 %)    607,900  15,979,000,000  26.10  26.65  26.05 
09/06/2022 26.50  26.50  -0.20 (-0.75 %)    380,900  10,074,000,000  26.80  26.80  26.30 
08/06/2022 26.65  26.65  0.65 (2.50 %)    968,300  25,759,000,000  5,150,000  133,900,000,000  26.50  27.00  26.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.