MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VFS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VFS Nguyễn Thị Thu Bình Phó Tổng GĐ      800,000    350,000  18/12/2022  16/01/2023    350,000  08/01/2023  450,000  0.56  
VFS CTCP Amber Capital Holdings       8,800,000    08/03/2022  06/04/2022  8,800,000    22/03/2022  8,800,000  10.97  
VFS Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT      600,000    02/03/2022  31/03/2022  600,000    02/03/2022  600,000  0.75  
VFS Trương Văn Tiến Thành viên BKS      500  15,000    02/03/2022  31/03/2022  15,000    02/03/2022  15,500  0.02  
VFS Lê Thị Thùy Dung Kế toán trưởng      500  280,000    02/03/2022  31/03/2022  280,000    02/03/2022  280,500  0.35  
VFS Đào Đức Anh Thành viên HĐQT      2,475,000    1,995,000  02/03/2022  31/03/2022    1,995,000  08/03/2022  480,000  0.60  
VFS Nguyễn Thị Thu Bình Phó Tổng GĐ      2,375,000    1,575,000  02/03/2022  31/03/2022    1,575,000  02/03/2022  800,000  1.00  
VFS Nguyễn Thị Thu Hằng       2,437,500    2,237,500  02/03/2022  31/03/2022    2,237,500  02/03/2022  200,000  0.25  
VFS Nguyễn Thế Anh Chủ tịch HĐQT      500,000    20,000  02/03/2022  31/03/2022    20,000  03/03/2022  480,000  0.60  
VFS Trần Văn Dương Trưởng BKS      2,475,000    1,875,000  02/03/2022  31/03/2022    1,875,000  03/03/2022  600,000  0.75  
VFS Trịnh Thị Lan Thành viên BKS      800  3,850,000    03/10/2021  07/10/2021  3,850,000    04/10/2021  3,850,800  4.80  
VFS Trần Anh Thắng Chủ tịch HĐQT      3,460,400  4,287,500    22/09/2021  22/09/2021  4,287,500    22/09/2021  8,613,000  10.73 quyền mua 
VFS Trần Anh Thắng Chủ tịch HĐQT      3,460,400  4,287,500    22/09/2021  22/09/2021          0.00 quyền mua 
VFS Trần Anh Thắng Chủ tịch HĐQT      3,460,400  4,287,500    22/09/2021  22/09/2021          0.00 quyền mua 
VFS Phan Thành Đạt Thành viên HĐQT      1,980,000    1,980,000  08/04/2021  06/05/2021    1,980,000  08/04/2021    0.00  
VFS Đào Đức Anh Thành viên HĐQT      1,980,000    1,980,000  07/04/2021  06/05/2021      06/05/2021  1,980,000  2.47  
VFS Công ty Cổ phần Cát Lợi       555,200    555,200  14/03/2021  12/04/2021      12/04/2021  555,200  0.69  
VFS Công ty Cổ phần Cát Lợi       555,200    555,200  07/02/2021  07/03/2021      07/03/2021  555,200  0.69  
VFS Công ty Cổ phần Cát Lợi       1,340,000    1,340,000  29/12/2020  27/01/2021    784,800  27/01/2021  555,200  0.69  
VFS Công ty Cổ phần Cát Lợi       1,340,000    1,340,000  19/11/2020  17/12/2020      17/12/2020  1,340,000  1.67  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.