MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK UDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,756,890            30,300  07/03/2023  1,726,590  4.97  
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,725,090          31,800    28/02/2023  1,756,890  5.06  
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,759,090            34,000  17/02/2023  1,725,090  4.97  
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,726,790          33,000    14/02/2023  1,759,790  5.07  
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,765,790            39,000  09/02/2023  1,726,790  4.98  
UDC NH Investment & Securities Co.,Ltd       1,729,590          42,300    18/11/2022  1,771,890  5.11  
UDC Đặng Thị Hồng Yến       990    990  22/10/2014  20/11/2014    990  22/11/2014    0.00  
UDC Phan Hoàng Tuấn       1,761,940    140,000  20/08/2012            0.00  
UDC Phan Hoàng Tuấn       2,206,770  700,000  700,000  24/05/2012  24/07/2012  296,830  587,760  24/07/2012  1,915,840  5.52  
UDC Phan Hoàng Tuấn       1,951,040  319,070  52,820  20/04/2012  20/05/2012  270,370  15,000  20/05/2012  2,206,770  6.36  
UDC Phan Hoàng Tuấn       1,684,790          266,250    14/03/2012  1,951,040  5.62  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.