MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TCR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TCR Chen Jo Yen Con trai  Chen Cheng Jen  Tổng Giám đốc  151,718  310,000    23/11/2016  22/12/2016  303,557    24/11/2016  455,275  1.00  
TCR Peng Shih Ting Phó Tổng GĐ      16,706    16,706  03/04/2016  02/05/2016    16,700  02/05/2016  0.00  
TCR Peng Shih Ting Phó Tổng GĐ      5,308  30,000    23/05/2012  23/06/2012  10,000    23/06/2012  15,308  0.03  
TCR Peng Shih Ting Phó Tổng GĐ      5,308  30,000    11/04/2012  11/05/2012      11/05/2012  5,308  0.01  
TCR Peng Shih Ting P.TGĐ      50,000    16/11/2010  16/12/2010  5,000    16/12/2010  5,008  0.01  
TCR Chamstar Business Corporation   HSU RONG SHENG  TV.HĐQT  5,921,959  100,000    21/05/2009  04/06/2009  76,160    04/06/2009  5,998,119  13.20  
TCR Chamstar Business Corporation   HSU RONG SHENG  TV.HĐQT  5,901,959          20,000    28/04/2009  5,921,959  13.04  
TCR Chamstar Business Corporation   HSU RONG SHENG  TV.HĐQT  5,901,959  100,000    16/04/2009  28/04/2009          0.00  
TCR Chamstar Business Corporation   Hsu Rong Sheng  TV.HĐQT  5,865,829  40,000    14/01/2009  22/01/2009  36,130    19/01/2009  5,901,959  12.99  
TCR Trần Thị Phượng       417,602            37,000  24/06/2008  380,602  0.84  
TCR Trần Thị Phượng       403,742          13,860    20/03/2008  417,602  0.92  
TCR Chen Chih Nan       8,736    5,000  13/01/2008  13/02/2008      10/02/2008  8,736  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.