TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SID - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 11,500  139,130,000  12.098 (-1.64 %)    11,500  139,130,000  48,801,100  0.20% 
04/10/2022 12.289 (2.41 %)    9,000  110,700,000  9,000  110,700,000  48,802,600  0.20% 
03/10/2022 20,000  240,000,000  12 (9.09 %)    22,000  264,400,000  2,000  24,400,000  48,792,500  0.21% 
30/09/2022 11.3 (-8.13 %)    10,000  121,000,000  10,000  121,000,000  48,803,500  0.20% 
29/09/2022 13.2 (7.32 %)    19,100  234,320,000  19,100  234,320,000  48,797,500  0.20% 
28/09/2022 13.5 (-4.26 %)    11,000  134,200,000  11,000  134,200,000  48,816,600  0.18% 
27/09/2022 13.9 (-5.44 %)    16,000  221,300,000  16,000  221,300,000  48,816,500  0.18% 
26/09/2022 14.7 (-2.00 %)    48,832,500  0.17% 
23/09/2022 12.9 (-8.51 %)    11,100  169,830,000  11,100  169,830,000  48,804,900  0.20% 
22/09/2022 14.1 (12.80 %)    48,808,000  0.19% 
21/09/2022 12.5 (-1.57 %)    27,600  339,440,000  27,600  339,440,000  48,774,400  0.23% 
20/09/2022 14.2 (-3.40 %)    8,000  101,600,000  8,000  101,600,000  48,802,000  0.20% 
15/09/2022 13.1 (0.00 %)    12,600  178,660,000  12,600  178,660,000  48,810,500  0.19% 
14/09/2022 13.9 (6.92 %)    15,000  196,150,000  15,000  196,150,000  48,823,100  0.18% 
13/09/2022 13.5 (5.47 %)    48,824,300  0.18% 
12/09/2022 12.8 (-9.86 %)    48,824,300  0.18% 
09/09/2022 15.3 (12.50 %)    13,800  195,540,000  13,800  195,540,000  48,824,300  0.18% 
08/09/2022 13.6 (-8.11 %)    48,816,500  0.18% 
07/09/2022 14.808 (0.05 %)    48,816,500  0.18% 
06/09/2022 14.81 (2.85 %)    21,600  319,860,000  21,600  319,860,000  48,802,000  0.20% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.