MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SHP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 27.1 (0.37 %)    22  46,100  2,095   22  27,700  1,259   18,400
27/03/2023 27 (-0.37 %)    25  23,800  952   14  13,300  950   10,500
24/03/2023 27.1 (0.37 %)    15  36,300  2,420   14  11,000  786   25,300
23/03/2023 27 (0.37 %)    27  55,500  2,056   24  48,600  2,025   6,900
22/03/2023 26.9 (-0.37 %)    19  29,300  1,542   11  4,200  382   25,100
21/03/2023 27 (0.75 %)    30  67,000  2,233   17  15,900  935   51,100
20/03/2023 26.8 (-0.92 %)    47  123,500  2,628   25  43,400  1,736   80,100
17/03/2023 27.05 (-0.55 %)    22  33,700  1,532   15  8,300  553   25,400
16/03/2023 27.2 (0.55 %)    20  33,400  1,670   19  78,000  4,105   -44,600
15/03/2023 27.05 (0.19 %)    18  48,700  2,706   20  50,000  2,500   -1,300
14/03/2023 27 (0.00 %)    19  39,100  2,058   21  26,900  1,281   12,200
13/03/2023 27 (-0.37 %)    19  25,500  1,342   21  33,100  1,576   -7,600
10/03/2023 27.1 (0.37 %)    22  48,000  2,182   16  20,300  1,269   27,700
09/03/2023 27 (0.00 %)    13  40,300  3,100   10,300  1,288   30,000
08/03/2023 26.95 (0.56 %)    23  49,500  2,152   22  27,900  1,268   21,600
07/03/2023 26.8 (-0.74 %)    31  76,400  2,465   25  21,200  848   55,200
06/03/2023 27 (0.00 %)    35  70,400  2,011   17  23,400  1,376   47,000
03/03/2023 27 (0.75 %)    26  35,500  1,365   12  8,700  725   26,800
02/03/2023 26.8 (0.37 %)    50  85,700  1,714   20  47,300  2,365   38,400
01/03/2023 26.7 (-2.55 %)    31  47,300  1,526   17  40,700  2,394   6,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.