MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
09/06/2023 -37,300  -453,195,000  12.15 (-0.41 %)    34,000  413,100,000  71,300  866,295,000  731,274,425  6.18% 
08/06/2023 405,000  4,976,465,000  12.2 (-0.81 %)    440,000  5,403,465,000  35,000  427,000,000  731,237,125  6.18% 
07/06/2023 -410,400  -5,045,535,000  12.3 (-1.60 %)    151,800  1,887,900,000  562,200  6,933,435,000  731,642,125  6.17% 
06/06/2023 725,400  8,932,475,000  12.5 (0.81 %)    784,100  9,655,970,000  58,700  723,495,000  731,231,725  6.18% 
05/06/2023 94,500  1,147,790,000  12.35 (2.07 %)    209,500  2,553,040,000  115,000  1,405,250,000  731,957,125  6.15% 
02/06/2023 386,300  4,657,265,000  12.05 (2.12 %)    500,000  6,029,455,000  113,700  1,372,190,000  732,051,625  6.15% 
01/06/2023 238,300  2,801,755,000  11.75 (-0.42 %)    306,000  3,595,445,000  67,700  793,690,000  732,437,925  6.14% 
31/05/2023 -560,700  -6,590,275,000  11.75 (-0.42 %)    700  8,215,000  561,400  6,598,490,000  728,924,139  6.25% 
30/05/2023 394,400  4,637,100,000  11.75 (0.43 %)    467,300  5,490,655,000  72,900  853,555,000  728,363,439  6.27% 
29/05/2023 337,600  3,953,555,000  11.7 (0.86 %)    394,100  4,612,780,000  56,500  659,225,000  728,757,839  6.26% 
26/05/2023 48,700  564,685,000  11.55 (-2.12 %)    60,500  701,800,000  11,800  137,115,000  729,095,439  6.25% 
25/05/2023 -58,800  -687,445,000  11.75 (-1.26 %)    60,800  709,295,000  119,600  1,396,740,000  729,144,139  6.25% 
24/05/2023 126,200  1,500,110,000  11.85 (-1.25 %)    129,100  1,534,425,000  2,900  34,315,000  729,085,339  6.25% 
23/05/2023 30,700  366,455,000  11.95 (-0.42 %)    45,700  545,060,000  15,000  178,605,000  729,211,539  6.24% 
22/05/2023 83,400  990,760,000  12 (1.69 %)    410,300  4,844,240,000  326,900  3,853,480,000  729,242,239  6.23% 
19/05/2023 -3,813,900  -44,148,910,000  11.8 (1.72 %)    7,300  84,065,000  3,821,200  44,232,975,000  725,934,339  6.33% 
18/05/2023 -3,610,400  -41,880,640,000  11.6 (-0.85 %)    107,800  1,250,480,000  3,718,200  43,131,120,000  728,455,170   
17/05/2023 -4,267,900  -49,262,970,000  11.7 (0.86 %)    115,100  1,324,390,000  4,383,000  50,587,360,000  724,844,770  6.39% 
16/05/2023 281,300  3,234,495,000  11.6 (0.87 %)    307,300  3,531,795,000  26,000  297,300,000  720,576,870  6.53% 
15/05/2023 -1,106,600  -12,890,030,000  11.5 (-0.86 %)    241,300  2,833,240,000  1,347,900  15,723,270,000  720,858,170  6.52% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.