TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 14.15  14.15  0.45 (3.28 %)    8,319,300  115,868,000,000  7,444,000  103,910,850,000  13.65  14.40  13.55 
27/06/2022 13.65  13.65  0.15 (1.11 %)    3,735,300  51,104,000,000  8,082,000  110,187,700,000  13.60  13.80  13.55 
24/06/2022 13.50  13.50  -0.10 (-0.74 %)    3,883,200  52,959,000,000  10,527,000  143,068,950,000  13.60  13.80  13.50 
23/06/2022 13.55  13.55  0.35 (2.65 %)    3,189,200  42,723,000,000  9,964,850  131,596,605,000  13.25  13.60  13.20 
22/06/2022 13.20  13.20  0.30 (2.33 %)    5,018,600  66,809,000,000  8,266,000  110,579,300,000  13.30  13.65  12.95 
21/06/2022 12.90  12.90  -0.50 (-3.73 %)    3,529,600  46,321,000,000  5,359,000  71,309,100,000  13.15  13.40  12.85 
20/06/2022 13.35  13.35  0.35 (2.69 %)    14,402,600  191,521,000,000  8,604,061  114,066,785,050  12.80  13.55  12.80 
17/06/2022 12.95  12.95  -0.35 (-2.63 %)    12,971,900  165,564,000,000  5,543,000  71,781,850,000  13.00  13.10  12.40 
16/06/2022 13.30  13.30  0.00 (0.00 %)    3,930,400  52,850,000,000  14,001,005  188,553,566,750  13.50  13.60  13.30 
15/06/2022 13.25  13.25  -0.35 (-2.57 %)    5,420,200  72,024,000,000  9,403,000  126,026,300,000  13.65  13.80  12.85 
14/06/2022 13.60  13.60  0.10 (0.74 %)    5,758,900  78,294,000,000  5,323,000  72,455,450,000  13.30  13.90  13.20 
13/06/2022 13.50  13.50  -0.80 (-5.59 %)    9,650,800  132,843,000,000  7,039,000  96,167,300,000  13.80  14.10  13.50 
10/06/2022 14.30  14.30  -0.40 (-2.72 %)    6,049,400  87,789,000,000  7,452,000  110,223,900,000  14.45  14.80  14.30 
09/06/2022 14.65  14.65  0.05 (0.34 %)    3,911,900  57,539,000,000  9,341,000  133,744,600,000  14.70  14.90  14.55 
08/06/2022 14.60  14.60  0.90 (6.57 %)    8,126,100  116,408,000,000  4,920,000  71,664,200,000  13.85  14.60  13.75 
07/06/2022 13.65  13.65  -0.45 (-3.19 %)    9,427,800  128,770,000,000  10,051,000  140,118,300,000  14.05  14.05  13.40 
06/06/2022 14.05  14.05  -0.45 (-3.10 %)    6,839,700  97,710,000,000  12,670,360  185,038,826,000  14.30  14.50  14.05 
03/06/2022 14.45  14.45  -0.15 (-1.03 %)    4,566,700  66,021,000,000  12,699,000  187,286,850,000  14.60  14.70  14.30 
02/06/2022 14.60  14.60  -0.30 (-2.01 %)    5,684,300  84,245,000,000  9,906,000  148,217,100,000  14.90  15.05  14.60 
01/06/2022 14.85  14.85  0.05 (0.34 %)    4,711,500  70,477,000,000  17,920,000  268,399,050,000  14.85  15.20  14.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.