TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SCR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
26/09/2022 -42,400  -401,528,000  9.47 (-5.30 %)    27,800  263,266,000  70,200  664,794,000  178,154,778   
23/09/2022 13,800  138,000,000  10 (-1.48 %)    13,800  138,000,000  178,182,578   
22/09/2022 7,300  74,095,000  10.15 (1.00 %)    8,500  86,275,000  1,200  12,180,000  178,194,878   
21/09/2022 4,000  40,200,000  10.05 (0.00 %)    4,000  40,200,000  178,190,978   
20/09/2022 113,700  1,142,685,000  10.05 (4.69 %)    115,200  1,157,760,000  1,500  15,075,000  178,194,978   
19/09/2022 -2,300  -22,149,000  9.63 (-7.40 %)    10,100  97,263,000  12,400  119,412,000  178,310,178   
16/09/2022 4,000  41,400,000  10.35 (-4.17 %)    4,000  41,400,000  178,320,278   
15/09/2022 152,215,200  10.8 (0.00 %)    152,215,200  178,324,269   
14/09/2022 14,094  32,100,000  10.8 (0.00 %)    14,094  32,100,000  178,324,267   
13/09/2022 3,991  32,100,000  10.75 (-0.46 %)    4,000  32,100,000  178,328,361   
12/09/2022 -2  -109,000,000  10.8 (-0.92 %)    109,000,000  178,299,361   
09/09/2022 -10,000  -109,000,000  10.9 (3.81 %)    10,000  109,000,000  178,296,261   
08/09/2022 -33,000  -346,500,000  10.5 (-4.55 %)    33,000  346,500,000  178,267,561   
07/09/2022 -3,100  -34,100,000  11 (-6.78 %)    3,100  34,100,000  178,262,761   
06/09/2022 -28,700  -337,225,000  11.75 (-0.42 %)    28,700  337,225,000  178,221,361   
05/09/2022 -4,800  -56,400,000  11.75 (-1.26 %)    4,800  56,400,000  177,954,561   
31/08/2022 -41,400  -492,660,000  11.9 (0.85 %)    41,400  492,660,000  177,844,561   
30/08/2022 -262,800  -3,101,040,000  11.8 (-3.28 %)    4,000  47,200,000  266,800  3,148,240,000  177,840,161   
29/08/2022 -98,500  -1,196,775,000  12.15 (-3.57 %)    11,500  139,725,000  110,000  1,336,500,000  177,844,161  0.46% 
26/08/2022 33,500  420,425,000  12.55 (2.03 %)    37,900  475,645,000  4,400  55,220,000  177,834,061  0.46% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.